Sjukhusclownernas artister går sina ronder på sjukhusens barnavdelningar medan de underhåller och gläder de små patienterna och deras anhöriga. Clowndoktorerna får barnen att glömma sin sjukdom för en stund och låter dem släppa fram det goda humöret, de befriande skratten och tokerierna mitt i sjukhusets vardag. Verksamheten stöder och hjälper också sjukhuspersonalen i deras jobb.


I detta nu har föreningen verksamhet på barnavdelningar på fem orter: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Ca fyrtio skolade clowndoktorer verkar på sjukhusen.


Understöd och donationer möjliggör föreningens verksamhet. De största bidragsgivarna är RAY och Finska Kulturfonden. Du kan stöda föreningens verksamhet genom att bli medlem eller göra en donation. Tackar och trillar!VERKSAMHETEN

Varför behövs Sjukhusclownerna?


Ingen tycker att det är roligt att vara på sjukhus, men särskilt tråkigt är det för barn. Vardagen på sjukhuset kan kännas långtråkig med alla rutiner. Ofta kan man hamna ut för otäcka ingrepp och behandlingar som kan kännas skrämmande. Dessutom oroar sig barnet för sin hälsa, liksom också hela familjen. Ibland kan barnet till och med känna sig skyldig för sin sjukdom.

Sjukhusclownerna får barnen att glömma sin sjukdom för en stund och låter dem släppa fram det goda humöret, de befriande skratten och de terapeutiska tokerierna mitt i sjukhusets vardag. Lika viktigt kan det vara för barnet att se också sin mamma som omväxling skratta glatt – det har t.o.m. hänt att nån har fallit från stolen!


Ett glatt minne från sjukhusclownernas besök räcker länge och hjälper behandlandet av sjukhusvistelsen också efteråt. Långtidspatienterna väntar ivrigt på ett nytt besök och får ett enastående stöd till sin tid på sjukhuset av vetskapen att clownvännerna alltid hälsar på.

Verksamheten ska stöda och hjälpa också sjukhuspersonalen i deras jobb. Clowndoktorerna kan få hjälpa till att lugna ner ett barn under en behandling eller en spänd situation. Verksamheten får inte störa eller belasta personalen, snarare tvärtom.


Vem drar nytta?

Förutom barn i olika ålder får syskon, föräldrar och personalen njuta av clowndoktorernas besök (år 2012 tillsamman ca 46 000 personer). Under åren har vi fått en hel del uppmuntrande och härlig respons.


Vem utför arbetet?

Av Sjukhusclowner rf för ändamålet skolade clowndoktorer, dvs professionella artister. Artisterna skolas ständigt, de lär sig nya saker och kan också tillsammans lätta på bördan om de många gånger svåra saker de varit med om på sjukhusen. På sommarens tre dagar långa seminarium går man igenom improvisation, nya sånger och tricks.

… och var är de?

Två Clowndoktorer gör läkarrundor under en hel dag på överenskomna avdelningar vid sjukhusen enligt ett överenskommet tidschema och besöker patientrummen endast om barnet ger tillstånd till det.

… och på vilka avdelningar?

Clowndoktorerna besöker förutom poliklinikerna också ortopedtraumatologiska, hematologi-, neurologi-, pediatriska, barnkirurgiska, gastro-urologi- samt hjärt-, njur- och transplantations-, intensiv- och infektionsavdelningarna.

… och vad gör de?

Clowndoktorernas metoder består av improvisation, allmänt skojande, sång, musik och trollkonster. Artisterna är mycket måna om att det i patientrummet alltid finns två dumma (clownerna) och en smart (barnet).


Vikten av att vara organiserad

För att säkerställa kontinuiteten för verksamheten ända från början, grundades 2001 en registrerad förening som fick namnet Sairaalaklovnit ry /Sjukhusclowner rf.


För närvarande har föreningen 40 skolade sjukhusclowner.Verksamhetens omfattning

Officiellt startade sjukhusclownverksamheten i januari 2002 i Helsingfors vid Hucs barn- och ungdomssjukhus där clownerna idag verkar tre dagar i veckan. Sedermera har verksamheten spritt sig till sjukhusens barnavdelningar i Tammerfors (Taus), Åbo (Åucs) och Uleåborg (Oys) neurologiska avdelningen på Barnens borg samt Kuopio. Vi har verksamhet i detta nu tio dagar i veckan så gott som året om.


En viktig målsättning för föreningen är att verksamheten skulle utvidgas till alla barnavdelningar på universitetssjukhusen. För att uppnå denna dröm söker vi ständigt nya donatorer.


Dessutom påbörjades verksamhet i Vasa kretssjukhus och Roparnäs barnpsykiatriska enhet på deras eget initiativ med hjälp av donationer. Detta experiment har varit verkligt lyckat och väckt intresse även på andra mindre ställen. Verksamheten kan sättas igång även på sjukhusens egna aktiva initiativ.


Verksamheten och dess finansiärer

Penningautomatföreningen RAY har varit verksamhetens huvudsponsor sedan 2002. Som sponsorer har fungerat bl.a. Finska Kulturfonden, Svenska Kulturfonden och olika stiftelser samt privata donatorer. Dessutom har Folkhälsan ordnat med skolnings- och mötesutrymmen alla år. Kansallispalvelu Oy sponsorerar föreningen genom att sköta bokföringen och löneutbetalningen.


Vad kostar verksamheten för sjukhusen?

Sjukhusclowner rf ordnar finansieringen, vilket innebär att sjukhusen får clowndoktorerna gratis i mån av möjlighet. Sjukhusledningen och föreningen träffar årligen tillsammans avtal om verksamheten, tidtabellerna och avdelningarna som ska besökas. Kontrakt görs också upp med artisterna som är vederbörligen försäkrade, de har tystnadsplikt om allt som rör sjukhuset och patienterna, de känner till sjukhusmiljön och samma hygienregler gäller dem som alla andra som arbetar på avdelningarna. Detta garanterar kvalitén och gör verksamheten trygg för alla parter.Hur fick allt sin början?

Den organiserade sjukhusclownverksamheten har startats av cirkusartisten Michael Christensen som när han hade roat sin sjuka bror märkte hur stor inverkan lite skoj i sjukhusmiljö kan få för både patienten, personalen och andra närvarande. Idén hade kläckts.


År 1986 grundades den första organiserade sjukhusclownverksamheten Clown Care Unit®(CCU). Den fungerar fortfarande under Big Apple Circus i New York. Idag fungerar verksamheten med nära nog etthundra skolade artister på talrika sjukhus runt om i USA. Idén har också spridit sig till många andra länder.Vilka vägar kom verksamheten till Finland?

Teaterkonstmag. Lilli Sukula-Lindblom studerade som MCPD Fulbrightstipendiat sjukhusclowneri på CCU i New York under hösten 2000. Målet var att lära sig det praktiska arbetet vid sjukhusen samt verksamheten i sin helhet och att överföra idén till Finland.


Allmän information

Sairaalaklovnit ry/Sjukhusclowner rf har under alla dessa år informerat om sin verksamhet i hela Finland, men också utomlands. Det lönar sig att organisera verksamheten för att uppnå trovärdighet och kontinuitet. Till det behövs både rätta personer som får jobbet gjort och långsiktiga finansiärer.

Sjukhusclowner rf skolar mera ”doktorer” vid behov. Den senaste skolningen ordnades sommaren 2011 och efter sin ”kandidatperiod” blir 11 nya sjukhusclowner färdiga i december 2011.
STÖD VÅR VERKSAMHET


Sjukhusclownernas verksamhet möjliggörs av olika stöd, donationer och medlemsavgifter. Föreningens största sponsor har varit Penningautomatföreningen RAY ända sedan 2002. Vi har många olika sponsorer och vi är mycket glada för dem alla!

Vi behöver många som stöder oss i vårt arbete så att vi kan fortsätta med vår nuvarande personalstyrka. Ännu bättre skulle det vara om vi kunde utvidga vår verksamhet till alla barnavdelningar på alla universitetssjukhus! Denna vision arbetar vi för.

Läs mera om olika möjligheter att stöda vår verksamhet.


Mera information om de olika formerna av sponsorskap får du genom att ta kontakt med vår verkställande direktör Aino Viertola tel: 040 534 7079 eller aino@sairaalaklovnit.fi


Ta gärna kontakt med oss!

Verkställande direktör Aino Viertola +358 40 534 7079

Adress:Gasverksgatan 1 byggnad 8, 00540 Helsingfors, Finland

www.sairaalaklovnit.fiaino@sairaalaklovnit.fi

  ETUSIVU

  TOIMINTA

  KLOVNIT

  TUKEMINEN
  - tukijat

  YHTEYSTIEDOT
Etusivu_-_ei_tilinumero.htmlToimintaSuomi.htmlKlovnitohtorit.htmlTukijat_1.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5