ANVÄNDARVILLKOR FÖR APPLIKATIONEN

<< tillbaka

 

Dessa användarvillkor gäller användningen av Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf:s (”Sjukhusclowner”, ”vi” eller ”tjänsteproducent”) Sairaalaklovnit-app (”app” eller ”tjänst”). Dessa villkor utgör avtalet mellan dig och Sjukhusclowner om användningen av appen.

 

Tjänsteproducent

Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf

SV

Gasverksgatan 1/4, 00540 Helsingfors

toimisto@sairaalaklovnit.fi

 

Användningssyfte

 Syftet med appen är att erbjuda användaren underhållande aktiviteter genom clowneri med att utvidga Sjukhusclownernas verksamhet och förlänga vår kontakt samt fördjupa kundrelationen utöver sjukhusbesöken. I tjänsten kan användarna lära känna Sjukhusclownerna, leka med hjälp av clowneri, titta och lyssna på innehåll producerad av Sjukhusclownerna och kommunicera med Sjukhusclownerna.

 

Rätt till användning

Vi ger dig rätten att använda appen i enlighet med dessa användarvillkor. Rätten att använda appen är gratis och gäller tillsvidare. Du kan säga upp den när som helst genom att radera appen från din mobilenhet. Appen är planerad för över 4-åringar, men en minderårings användning av appen är alltid på vårdnadshavarens ansvar. Vårdnadshavaren ska godkänna att ett barn under 13 år använder appen innan kommunikationsfunktionen aktiveras.

Användaren förbinder sig att vid användningen av appen att utöver dessa användarvillkor även följa finsk lag och god sed. Vi har rätt att säga upp din rätt att använda appen om vi anser att din användning av appen eller dess innehåll strider mot användarvillkoren, lagen eller god sed.

 

Immaterialrättigheter

Innehåll producerat av användaren används inte för annat än tillhandahållande och utveckling av tjänsten. Appen, dess innehåll och layout skyddas av den finska upphovsrättslagen och alla andra tillämpliga lagar. Alla rättigheter, såsom äganderätten, upphovsrätten och andra immaterialrättigheter till appen och det material som finns i eller är kopplad till den är Sjukhusclownernas eller våra licensgivares egendom. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor.

 

Ditt ansvar

Användaren ansvarar själv för upphandlingen, kostnaderna och funktionaliteten av enheten, programvaran samt kommunikations- och telekommunkationsanslutningarna som krävs för användningen av appen. Användaren är fullt ansvarig för den skada som orsakats Sjukhusclownen, andra användare och tredje part, för användning av appen som är i strid med användarvillkoren, eventuella andra villkor i avtalet och lagen eller god sed.

 

Ansvarsbegränsningar

Trots våra ansträngningar kan vi inte garantera att appen alltid kommer att vara tillgänglig för dig utan störningar. Appen kan vara föremål för driftavbrott, förhindrad tillgång eller felaktigheter i dess innehåll eller brister till exempel på grund av underhåll, tekniska problem, problem med dataöverföring från tredje part eller andra liknande orsaker.

Rätten att använda appen beviljas åt dig med ”i befintligt skick” -villkoret. Vi garanterar inte att appen uppfyller dina förväntningar eller att den skulle fungera i alla driftsmiljöer.

Vi ansvarar inte för fel, förseningar och skador som orsakas dig eller tredje part på grund av användningen av appen. Vi ansvarar inte för käromål, anspråk eller åtgärder eller skador som riktas av tredje part till dig på grund av appen.

 

Förändringar

Sjukhusclownerna har rätten att ändra dessa användarvillkor så att de motsvarar tjänstens karaktär, funktioner eller förändringar i dessa. De giltiga användarvillkoren hittas i appen. När du fortsätter använda appen efter att användarvillkoren har ändrats samtycker du till att följa de nya villkoren. Gällande väsentliga förändringar i användarvillkoren kommer vi alltid att skilt rapportera om dem i appen.

 

Tillämplig lag

På användarvillkoren tillämpas finsk lag.

 

Kontaktuppgifter

Vi ger gärna mer information om användarvillkoren och vår sekretesspolicy samt dina rättigheter i förhållande till dem. Om du har frågor gällande dessa, vänligen kontakta toimisto@sairaalaklovnit.fi eller per post till adressen Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf Gasverksgatan 1/4, 00540 Helsingfors.

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet