Sairaalaklovnit

Toiminta

> Toiminta

> Klovnit

> Yhdistys

> Vaikuttavuus

 

Miksi Sairaalaklovneja tarvitaan?

Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaala-arkipäivää.

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen hyvää mieltä ja iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon. Sairaalaklovnien työmuotona on myönteistä potilaskokemusta luova, sairaalaviihtyvyyttä edistävä ja psykososiaalista tukea tarjoava klovnitoiminta sairaaloissa. Sairaalaklovneria on keino lapsilähtöiseen ja tilanneherkkään vuorovaikutukseen leikin, mielikuvituksen ja improvisaation kautta. Klovnitoiminta perustuu yleisinhimilliseen huumorintajuun, läsnäoloon sekä kohtaamisen voimaan.

Iloinen muisto sairaalaklovnien käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen. Pitkäaikaispotilaille uuden kohtaamisen odottaminen ja tieto siitä, että klovniystävät tulevat aina tervehtimään, muodostavat ainutlaatuisen tuen ja siteen sairaalassaoloajalle.

LUE: Yhdistys vietti 20-vuotis juhlavuotta vuonna 2022!

Kenelle toiminta suuntautuu?

Klovnitohtorien vierailuista pääsevät nauttimaan paitsi tietysti kaikenikäiset lapset, myös sisarukset, vanhemmat ja henkilökunta. Toimintamme tavoittaa vuositasolla tällä hetkellä yli 70 000 henkilöä – lapsia, heidän läheisiään ja hoitohenkilökuntaa. Vuosien aikana olemme saaneet runsaasti kannustavaa ja sydämellistä palautetta – kannattaa käydä kurkkaamassa vaikka Facebook-sivuamme!

Ketkä sitä tekevät?

Sairaalaklovnit ovat ammattitaiteilijoita, jotka yhdistys on kouluttanut toimimaan vaativassa sairaalaympäristössä.  Heitä koskevat samat hygienia-, turvallisuus-, ja vaitiolosäännöt kuin muutakin henkilökuntaa. Yhdistys järjestää klovneilleen täydennyskoulutusta ja vertaistukea tarjoavaa koutsaus-toimintaa. Valtakunnallisissa koulutustapaamisissa kokoonnutaan oppimaan uutta ja inspiroitumaan. Lisäksi jaetaan yhdessä kokemuksia ja puretaan klovnien sairaaloissa kohtaamia vaikeitakin asioita.

… ja mitä he tekevät?

Yksi tai kaksi klovnitohtoria kulkevat osastokierroilla sovitun aikataulun mukaisesti kohdaten lapsia ja perheitä yksilöllisesti ja vuorovaukutteisesti. Klovnit vierailevat potilashuoneessa vain, jos lapsi antaa siihen luvan. Klovnitohtoreiden metodeja ovat esimerkiksi improvisaatio, yleinen hölmöily, laulu, musiikki ja taikatemput.

Osastokiertojen lisäksi klovnit tekevät toimenpiteisiin valmistavaa klovneriaa, jonka tarkoituksena on vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.

Toimenpiteeseen valmistavasta klovneria on nykyään keskeinen osa sairaalaklovnien työpäivärakennetta. Aamuisin klovnit työskentelevät erillään eri osastoilla toimenpidetukena: päiväkirurgisissa toimenpiteissä, leikkauksiin, sädehoitoon ja magneettikuvaukseen saatettaessa sekä reuma- ja luuydinpunktioissa. Päivän jälkimmäinen osio tehdään kahden klovnin parityönä vuodeosastoilla vieraillen. Lisäksi säännöllistä sairaalaklovnitoimintaa järjestetään myös esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrisilla osastoilla.

Toiminnan laajuus

Sairaalaklovnitoiminta on nykyään valtakunnallista, olemme läsnä viikoittain kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Toiminta aloitettiin virallisesti tammikuussa 2002 Helsingissä Hyksin lasten- ja nuortensairaalassa. Sittemmin toiminta on laajentunut Turun ja Tampereen lastenklinikoille, Lastenlinnan neurologisille osastoille ja Kuopioon. Syksyllä 2011 yhdistys käynnisti toiminnan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa, jonka myötä toiminta ulottui kaikkiin Suomen yliopistollisiin sairaaloihin.

Suomen sairaanhoitopiirit ja yliopistolliset sairaalat.

Toimintamme on säännöllistä ja melko laajaa, meillä on kussakin sairaalassa 3-5 toimintapäivää viikossa ja kohtaamisia (lapset, vanhemmat, hoitohenkilökunta) on vuositasolla nykyisellään yli 70 000!

Yliopistollisten sairaaloiden lisäksi vierailemme säännöllisesti muutamissa keskussairaaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa, ota yhteyttä!

Toiminnan rahoitus

Yliopistosairaaloiden sairaalaklovnitoiminnan rahoitus muodostuu useasta eri lähteestä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tukenut sairaalaklovnityötä sen käynnistämisestä lähtien (v. 2002). STEAn osuus yliopistosairaaloiden klovnitoiminnan rahoitusbudjetista on nykyään noin 20-25 %. Lastenklinikoiden Kummit ry hankkii lahjoitusvaroja potilasviihtyvyyteen yliopistollisille sairaaloille, jotka käyttävät niistä osan sairaalaklovnityöhön. Sairaaloiden kautta tuleva klovnitoiminnan rahoitusosuus on noin 30-35 %. Tampereen yliopistollisen sairaalaklovnitoimintaa rahoittaa Tampereen Lastenklinikan Tuki ry. Lisäksi sairaalaklovnityötä tukevat useat säätiöt, rahastot, yritykset ja yksityishenkilöt muodostaen yhdessä noin 40-50 % vuosittain tarvittavasta rahoituksesta. Kaikki rahoittajamme ovat meille tärkeitä ja yhdessä he mahdollistavat toimintamme.

Mielestämme kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus klovnitohtoreiden
vierailuun sairaalassaoloaikana!

Toimintamme on valtakunnallista ja niin haluamme asian olevan jatkossakin.
Tätä varten tarvitseme tukijoita.
Pidetään klovnit sairaaloissa. –> Tervetuloa mukaan tukemaan tärkeää työtä!

Lisää tietoa?

Lisää tietoa saat olemalla yhteydessä toimistoomme -> yhteystiedot

Vuosikertomukset ja tilinpäätökset löytyvät -> täältä

Ajankohtaiset kuulumiset löydät -> täältä

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet