Sairaalaklovnit

Toiminta

> Klovnit

> Julkaisuja ja tutkimuksia

> Yhdistys

Miksi Sairaalaklovneja tarvitaan?

  • Korona vaikuttaa sairaalaklovnitoimintaan:
    korvaavaa toimintaa on järjestetty verkossa ja puhelinyhteyksin.
    LUE LISÄÄ

Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaala-arkipäivää.

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen hyvää mieltä ja iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon. Sairaalaklovnien työmuotona on myönteistä potilaskokemusta luova, sairaalaviihtyvyyttä edistävä ja psykososiaalista tukea tarjoava klovnitoiminta sairaaloissa. Sairaalaklovneria on keino lapsilähtöiseen ja tilanneherkkään vuorovaikutukseen leikin, mielikuvituksen ja improvisaation kautta. Klovnitoiminta perustuu yleisinhimilliseen huumorintajuun, läsnäoloon sekä kohtaamisen voimaan.

Iloinen muisto sairaalaklovnien käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen. Pitkäaikaispotilaille uuden kohtaamisen odottaminen ja tieto siitä, että klovniystävät tulevat aina tervehtimään, muodostavat ainutlaatuisen tuen ja siteen sairaalassaoloajalle.

 

Kenelle toiminta suuntautuu?

Klovnitohtorien vierailuista pääsevät nauttimaan paitsi tietysti kaikenikäiset lapset, myös sisarukset, vanhemmat ja henkilökunta. Vuonna 2019 toimintamme tavoitti noin 77 000 henkilöä – lapsia, heidän läheisiään ja hoitohenkilökuntaa. Vuosien aikana olemme saaneet runsaasti kannustavaa ja sydämellistä palautetta – kannattaa käydä kurkkaamassa vaikka Facebook-sivuamme!

Ketkä sitä tekevät?

Suomessa sairaalaklovnitoimintaa järjestää vuonna 2001 perustettu Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf. Sairaalaklovnitoiminnasta on tullut vakiintunut osa kaikkien Suomen viiden yliopistosairaalan toimintaa, minkä lisäksi klovnivierailuja tehdään keskussairaaloissa. Yhdistys on vuodesta 2017 lähtien ollut eurooppalaisen EFHCO:n (European Federation of Healthcare Clown Organizations) laatusertifioitu jäsen.

Sairaalaklovnit ry:n kouluttamat ammattilaiset taiteiden eri aloilta. Yhdistys on tähän mennessä kouluttanut kaikkiaan 50 klovnitohtoria.  Uusia sairaalaklovneja koulutetaan tarvittaessa. Lisäksi yhdistys järjestää klovneilleen jatkuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta ja vertaistukea tarjoavaa koutsaus-toimintaa. Koulutustapaamisissa opitaan uutta ja puretaan klovnien sairaaloissa kohtaamia vaikeitakin asioita.

… ja mitä he tekevät?

Yksi tai kaksi klovnitohtoria kulkevat osastokierroilla sovitun aikataulun mukaisesti kohdaten lapsia ja perheitä yksilöllisesti ja vuorovaukutteisesti. Klovnit vierailevat potilashuoneessa vain, jos lapsi antaa siihen luvan. Klovnitohtoreiden metodeja ovat esimerkiksi improvisaatio, yleinen hölmöily, laulu, musiikki ja taikatemput.

Osastokiertojen lisäksi klovnit tekevät toimenpiteisiin valmistavaa klovneriaa, jonka tarkoituksena on vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.

Toimenpiteeseen valmistavasta klovneria on nykyään keskeinen osa sairaalaklovnien työpäivärakennetta. Aamuisin klovnit työskentelevät erillään eri osastoilla toimenpidetukena: päiväkirurgisissa toimenpiteissä, leikkauksiin, sädehoitoon ja magneettikuvaukseen saatettaessa sekä reuma- ja luuydinpunktioissa. Päivän jälkimmäinen osio tehdään kahden klovnin parityönä vuodeosastoilla vieraillen. Lisäksi säännöllistä sairaalaklovnitoimintaa järjestetään myös esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrisilla osastoilla.

Toiminnan laajuus

Sairaalaklovnitoiminta aloitettiin virallisesti tammikuussa 2002 Helsingissä Hyksin lasten- ja nuortensairaalassa, jossa toimintapäiviä on tällä hetkellä kolme viikossa. Sittemmin toiminta on laajentunut Turun ja Tampereen lastenklinikoille, Lastenlinnan neurologisille osastoille ja Kuopioon. Syksyllä 2011 yhdistys käynnisti toiminnan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa, jonka myötä toiminta ulottui kaikkiin Suomen yliopistollisiin sairaaloihin.

Toimintaa yliopistollisissa sairaaloissa on tällä hetkellä (kevät 2019) yhteensä 14 päivää viikossa lähes ympäri vuoden;
• HUS Uusi lastensairaala (ma,ti, ke, to,pe)
• Tyks (ti, ke, to)
• Tays (ti, ke, to)
• Oys (ma, ti)
• Kys (ti, ke, to)
Lisäksi vierailemme kerran kuussa Jorvin sairaalaalassa Espoossa sekä neljässä keskussairaalassa; Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä  ja Satakunnassa. Kevään 2019 aikana on käynnissä lisäksi kokeilut Kymenlaakson ja Lapin keskussairaaloissa. Keväällä 2019 klovneja on siis kaikkiaan 12:ssa sairaalassa ympäri Suomea.

Vuonna 2019 saavutettiin sairaalaklovnitoiminnan laajuudessa uusi ennätys: sairaaloissa toteutettiin yhteensä 1 386 klovnityöpäivää, joissa kohdattiin yli 77 000 lasta ja omaista sekä sairaalan henkilökuntaa. Viime vuonna Sairaalaklovnit toimivat (noin kerran kuussa tahdilla) Lapin keskussairaalan lastenosastoilla vieraillen myös sairaalan naapurissa sijaitsevassa ikäihmisten ryhmäkoti Metsätähdessä.

Mielestämme kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus klovnitohtoreiden vierailuun sairaalassaoloaikana, ja siksi olemme alusta lähtien pyrkineet laajentamaan toimintaamme. Iloksemme ja ylpeydeksemme toimimmekin nykyään valtakunnallisesti ja niin haluamme asian olevan jatkossakin.

Tätä varten tarvitsemme lisää tukijoita – tervetuloa mukaan!

Ulkopuoliset avustukset ja lahjoitukset on yhdistykselle olennaisia sairaalaklovnityön mahdollistamiseksi.

Korona vaikuttaa sairaalaklovnitoimintaan: korvaavaa toimintaa on järjestetty verkossa ja puhelinyhteyksin. LUE LISÄÄ