fbpx
Sairaalaklovnit

Toiminta

> Klovnit

> Julkaisuja ja tutkimuksia

> Yhdistys

Miksi Sairaalaklovneja tarvitaan?

Sairaalassa oleminen ei ole kenenkään mielestä mukavaa, mutta erityisen ikävää se on lapsille. Arki sairaalassa on tylsää rutiineineen ja aika käy helposti pitkäksi. Usein joudutaan myös tekemään kurjia toimenpiteitä ja hoitoja, jotka saattavat pelottaa. Lisäksi lapsella itsellään, kuten koko perheellä, on huoli hänen terveydestään. Joskus lapsi saattaa jopa syyllistää itseään sairaudestaan.

Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaala-arkipäivää. Lapselle voi olla yhtä tärkeää nähdä myös äitinsä vaihteeksi nauravan iloisena – onpa joku joskus pudonnut oikein tuoliltakin!

Iloinen muisto sairaalaklovnien käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen. Pitkäaikaispotilaille uuden kohtaamisen odottaminen ja tieto siitä, että klovniystävät tulevat aina tervehtimään, muodostavat ainutlaatuisen tuen ja siteen sairaalassaoloajalle.

Toiminnan tavoitteena on tukea myös henkilökunnan työtä. Klovnitohtoreita saatetaan esimerkiksi pyytää paikalle rauhoittamaan lasta toimenpiteen ajaksi tai muuten vain rentouttamaan tilannetta. Sairaalaklovnien työskentely ei saa häiritä eikä rasittaa toimintaa osastoilla, vaan päinvastoin.

Kenelle toiminta suuntautuu?

Klovnitohtorien vierailuista pääsevät nauttimaan paitsi tietysti kaikenikäiset lapset, myös sisarukset, vanhemmat ja henkilökunta. Vuonna 2018 toimintamme tavoitti noin 60 000 henkilöä – lapsia, heidän läheisiään ja hoitohenkilökuntaa. Vuosien aikana olemme saaneet runsaasti kannustavaa ja sydämellistä palautetta – kannattaa käydä kurkkaamassa vaikka Facebook-sivuamme!

Ketkä sitä tekevät?

Sairaalaklovnit ry:n kouluttamat ammattilaiset taiteiden eri aloilta. Yhdistys on tähän mennessä kouluttanut kaikkiaan 50 klovnitohtoria.  Uusia sairaalaklovneja koulutetaan tarvittaessa. Lisäksi yhdistys järjestää klovneilleen jatkuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta ja vertaistukea tarjoavaa koutsaus-toimintaa. Koulutustapaamisissa opitaan uutta ja puretaan klovnien sairaaloissa kohtaamia vaikeitakin asioita.

… ja mitä he tekevät?

Yksi tai kaksi klovnitohtoria kulkevat osastoilla ”lääkärikierrolla” sairaalan johdon kanssa sovituilla osastoilla sovittuun aikaan ja vierailevat potilashuoneessa vain, jos lapsi antaa siihen luvan. Osastojen lisäksi sairaalaklovnit kiertävät poliklinikoilla. Klovnitohtoreiden metodeja ovat esimerkiksi improvisaatio, yleinen hölmöily, laulu, musiikki ja taikatemput.

Osastokiertojen lisäksi klovnit tekevät toimenpiteisiin valmistavaa klovneriaa, jonka tarkoituksena on vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.

Toiminnan laajuus

Sairaalaklovnitoiminta aloitettiin virallisesti tammikuussa 2002 Helsingissä Hyksin lasten- ja nuortensairaalassa, jossa toimintapäiviä on tällä hetkellä kolme viikossa. Sittemmin toiminta on laajentunut Turun ja Tampereen lastenklinikoille, Lastenlinnan neurologisille osastoille ja Kuopioon. Syksyllä 2011 yhdistys käynnisti toiminnan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa, jonka myötä toiminta ulottui kaikkiin Suomen yliopistollisiin sairaaloihin.

Toimintaa yliopistollisissa sairaaloissa on tällä hetkellä (kevät 2019) yhteensä 14 päivää viikossa lähes ympäri vuoden;
• HUS Uusi lastensairaala (ti, ke, to)
• Tyks (ti, ke, to)
• Tays (ti, ke, to)
• Oys (ma, ti)
• Kys (ti, ke, to)
Lisäksi vierailemme kerran kuussa Jorvin sairaalaalassa Espoossa sekä neljässä keskussairaalassa; Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä  ja Satakunnassa. Kevään 2019 aikana on käynnissä lisäksi kokeilut Kymenlaakson ja Lapin keskussairaaloissa. Keväällä 2019 klovneja on siis kaikkiaan 12:ssa sairaalassa ympäri Suomea.

Mielestämme kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus klovnitohtoreiden vierailuun sairaalassaoloaikana, ja siksi olemme alusta lähtien pyrkineet laajentamaan toimintaamme. Iloksemme ja ylpeydeksemme toimimmekin nykyään valtakunnallisesti ja niin haluamme asian olevan jatkossakin.

Tätä varten tarvitsemme lisää tukijoita – tervetuloa mukaan!