Sairaalaklovnit

Vaikuttavuustieto ja toiminnan raportointi

> Toiminta

> Klovnit

> Yhdistys

> Vaikuttavuus

 

Toimintamme korkea laatu ja turvallisuus ovat meille tärkeitä. Tärkein mittarimme meille on suorat palautteet perheiltä ja lapsilta. Sairaala toimintaympäristönä on haastava ja tilanteisiin liittyy usein erilaisia kuormittavia tekijöitä. Ammattitaitoamme on osata toimia tilannelähtöisesti, lapsen tahtoa kunnioittaen ja tiiviissä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Vaikuttavuuden varmistamiseksi mittaamme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme.

 

KOHDERYHMÄ  – lapset ja omaiset

Palautekyselytulokset – linkki
Kysely esillä yhdistyksen kotisivulla. Tieto kootaan kaksi kertaa vuodessa.
Kooste: Palautteita vuosien varrelta

Kokemustieto
Rakenteellinen syvähaastattelu luvan antaneille perheille (6-8 kpl/vuosi). Raportointi ja analyysi vuosittain. Lue: Perheiden tarinat – blogipostaukset haastatteluiden pohjalta

Vaikuttavuustieto
Klovnien keräämä vaikuttavuustieto. Tehostetut tiedonkeruujaksot 1-2 kertaa vuodessa. Kooste perheiden kommenteista vuosittain syksyllä.

Kohtaamistilastot
Päivittäinen raportointi ja käyntien tilastointi työpäivistä. Tilasto kohtaamismääristä ja työpäivistä julkaistaan vuosittain.

 

SIDOSRYHMÄ – hoitohenkilökunta

Hoitohenkilökuntakysely – linkki
Kyselytutkimus sairaaloiden hoitohenkilökunnalle. Toteutetaan kolmen vuoden välein.

Palaute toiminnasta
Sairaaloiden omat palautejärjestelmät ja johdon kanssa käydyt vuosittaiset koontikeskustelut.

Vaikuttavuustieto
Klovnien keräämä vaikuttavuustieto. Tehostetut tiedonkeruujaksot 1-2 kertaa vuodessa. Kooste hoitohenkilökunnan kommenteista vuosittain syksyllä. Käsitellään sisäisesti.

Kysely lastenlääkäreille
Kokemustiedon keruu lastenlääkäreiltä. Nettipohjainen arviointi- ja palautelomake, mm. Lastelääkäripäivien yhteydessä.

 

ULKOPUOLISET ARVIOIJAT

THL – linkki
HYTE-toimintamallin systemaattinen arvio. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suorittama riippumaton arvio toiminnan vaikuttavuudesta. Lopullinen arvio valmistuu keväällä 2023.

EFHCO laatusertifikaatti
Euroopan sairaalaklovnijärjestöjen katto-organisaation (European Federation of Healtcare Clown Organisations) myöntämä laatusertifikaatti jäsenilleen. Auditointi neljän vuoden välein.

STEA
Vaikuttavuusarviointi. Vuosittain toimitettava raportti toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta.

OKMlinkki
Vaikuttavuuden arviointi. Vuonna 2018 HUS:issa selvitettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa tutkimuksessa klovnin läsnäolon vaikutusta tilanteessa, jossa lapsipotilaalle asetetaan laskimokanyyli.

Alla oleva video tutkimusprojektista on puhuttu ja tekstitetty suomeksi.

 

TUTKIMUKSELLINEN YHTEISTYÖ

Lapsus-hanke 2020 – linkki
Aalto Yliopiston vaikuttavuustutkimus (Karisalmi, N. ym. 2020)

TAYS vaikuttavuustutkimus ->
(Käynnistymässä)

CloSer –tutkimushanke 2023 (Clown doctors co-creating the experienced servicescape)
Yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Lisätietoja: Leila Hurmerinta (leila.hurmerinta@utu.fi)

 

RIIPPUMATON TUTKIMUSTIETO

Toimenpidesuositus ArtsEqual linkki
Y
hteiskunnan panostus taiteisiin ja sivistykseen, on samalla investointia myös ennaltaehkäisevään sosiaali ja terveydenhuoltoon. Investoinnit taidetoimintaan ovat investointeja hyvään elämään, hyvinvointiin, inkluusioon ja kulttuurien välisten jännitteiden purkamiseen. (Koivisto, T.A., Lehikoinen, K., LiljaViherlampi, L.M., Lapio, P. & Salanterä, S. 2020. Taide ja kulttuuri sairaalassa ja terveyspalveluissa. ArtsEqual Policy Brief 1/2020. Taideyliopisto.)

WHO raportti – linkki
WHO Regional Office for Europe; 2019 (Health Evidence Network (HEN) What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? Fancourt, D. & Finn, S. (2019). A scoping review. Copenhagen: synthesis report 67. Taidetoiminta voi tutkimusten mukaan edistää terveyttä, elämänlaatua ja onnellisuutta. Positiiviset kokemukset yhteiskunnan hyvinvointipalveluista lisäävät paikan ja alueen vetovoimaa ja
innovatiivisuutta. Perheiden hyvinvointi lisääntyy ja kokemus sairaalasta ja yhteiskunnan palveluista paranee.

 

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet