AJANKOHTAISTA

Palautekysely hoitohenkilökunnalle 2020

 

Hienot tulokset ja ennätysmäärä vastauksia!

Sairaalaklovnit ry toteutti kyselyn henkilökunnalle kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja Tampereella. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 424 kpl. Sähköisesti toteutetulla kyselyllä selvitettiin henkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia sairaalaklovnien toiminnasta niillä osastoilla, joilla klovnit työskentelevät. Tavoitteena on saada tietoa sairaalaklovnitoiminnan vaikutuksista sairaalaklovnityön kehittämisen tueksi. Kyselyitä on toteutettu vuodesta 2011 noin kahden vuoden välein.

”Saadut tulokset ja vastausmäärä ovat hyvä osoitus tiiviistä ja säännöllisestä yhteistyöstä sairaaloiden hoitohenkilökunnan ja klovnien välillä. Leikki, mielikuvitus ja huumori ovat tehokkaita välineitä, joilla voidaan vaikuttaa lapsen ja perheen potilaskokemukseen. On hienoa, että Suomessa klovnit ovat osa yliopistosairaaloiden lasten- ja nuortenosastojen arkea!”, toteaa Sairaalaklovnit ry:n toiminnanjohtaja Kari Jagt kyselystä.

Kyselyn tulokset antavat vahvan viestin siitä, että sairaaloissa ymmärretään sairaalaklovnityön merkitys ja nähdään sairaalaklovnityön positiiviset vaikutukset lapsen potilaskokemukseen ja koko osaston tunnelmaan. Sairaalaklovnitoiminta koetaan kannatettavaksi toiminnaksi ja yhteistyö klovnien kanssa mieluisaksi. Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkäri kiteyttää asian vastauksessaan näin: ”Sairaalaklovnitoiminta on olennainen osa lasten sairaanhoitoa, ja sen jatkuvuus tulee turvata.”

Henkilökunnan avovastauksia sairaaloittain >>>

Sairaalaklovnin läsnäolo vapauttaa lasta ja vaikuttaa myönteisesti potilaskokemukseen

Kaikista sairaaloista saadut vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia, joten isoja sairaalakohtaisia eroja ei ollut havaittavissa. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että suurin osa sairaaloiden henkilökunnasta on todella tyytyväisiä sairaalaklovnien toimintaan. Vastaajista 93 % on täysin tai osin sitä mieltä, että sairaalaklovnit vaikuttavat myönteisesti lapsen potilaskokemukseen ja 94 % vastaajista on täysin tai osin sitä mieltä, että lapsi nauraa ja vapautuu sairaalaklovnin läsnäollessa.

”Teette upeaa työtä ja piristätte vaikeasti sairaiden lasten päivää, joskus on
meinannut itku tulla hoitajallakin, kun näkee, miten kovastikin sairaan lapsen ilme
kirkastuu, kun tulette huoneeseen. Suurkiitos <3” (Hoitaja, HYKS)

”Ilmoittautumisluukulla oleva lapsi oli hyvin pelokas ja jännittynyt. Piilotteli äidin
takin alla suojassa. Sairaalaklovni ryhtyi lapsen kanssa piiloleikkiin. Lapsen jännitys
hävisi leikin myötä. Näitä esimerkkejä on monia, tässä vain yksi.” (Hoitaja, TYKS)

 

Sairaalaklovnista hyötyä toimenpidetilanteissa – auttaa lasta kohtaamaan pelottavia tilanteita

Toimenpideklovneria, jossa sairaalaklovni osallistuu lapsen tukena toimnepiteeseen tai on mukana esimerkiksi valmistelemassa ja saattamassa leikkaussaliin, on nykyään keskeisessä osassa sairaalaklovnien työtä. Vastausten perusteella hoitohenkilökunta on todennut tämän työmuodon positiiviset vaikutukset, sillä 89 % vastaajista on täysin tai osin samaa mieltä siitä, että klovni auttaa lasta kohtaamaan pelottavan sairaalatilanteen. Vastaavasti vain 4 % vastaajista on sitä mieltä, että sairaalaklovnista ei ole hyötyä toimenpidetilanteessa.

 

”Kanyylinlaitto pienelle potilaalle meni niin sujuvasti, ettei hän edes huomannut sitä
sairaalaklovnin viihdyttäessä ja äidin (joka pelkäsi varmaan lasta enemmän)
nauraessa vedet silmissä.” (Hoitaja, TAYS)

”Sain loistavaa apua sairaalaklovnilta pienen lapsen tutkimuksessa. Ei olisi sydänfilmi
ja verenpaineiden mittaus onnistunut, ellei sairaalaklovni olisi vienyt lapsen huomiota
muualle lapselle pelottavassa tutkimustilanteessa.” (Hoitaja, HYKS)

 

Yhteistyö on mielekästä – Sairaalaklovni lisää leikillisyyttä ja keventää koko osaston ilmapiiriä

Yhteistyö sairaalaklovnien ja henkilökunnan välillä on monipuolista ja ajoittain varsin tiivistä. Vastaajista 95 % on täysin tai osin samaa mieltä siitä, että yhteistyö sairaalaklovnien kanssa on mielekästä.

Monissa vastauksissa tuotiin esille, että sairaalaklovnien mukanaan tuoma ilo ulottuu potilaiden lisäksi hoitohenkilökuntaan ja lapsen vanhempiin. Vastaajista 96 % oli täysin tai osin sitä mieltä, että sairaalaklovni keventää osaston yleistä ilmapiiriä. Kyselyn perusteella sairaalaklovni lisää myös leikillisyyttä lapsen ja hoitohenkilökunnan välillä, täysin tai osin tätä mieltä oli 93 % vastaajista.

 

Yhteistyö sairaalaklovnien kanssa sujuu hyvin, voimme keskustella potilaisiin liittyvistä
asioista yhdessä avoimesti ja siitä mikä on kunkin rooli.” (Hoitaja, TAYS)

” (…) Sairaalaklovnien läsnäolo sairaalassa muistuttaa myös meidän työntekijöitä
siitä, että huumori ja leikkisyys kuuluvat lasten ja perheiden arkeen vaikka kyseessä
olisikin vakava sairaus tai pelottava asia. Toivoisin, että myös tulevaisuudessa
saisimme pitää sairaalaklovnit osana lasten klinikan toimintaa.” (Osastonhoitaja, OYS)

 

Tilanneherkkyys on osa Sairaalaklovnin ammattitaitoa

Vastauksissa kiitellään paljon klovnien tilanneherkkyyttä,joka onkin vaativassa sairaalaympäristössä äärimmäisen tärkeä taito. Työtä tehdään aina lapsen tahtoa, perheen tilannetta kunnioittaen ja toimintaympäristön ehdoilla. Yleisesti palautteissa klovnien improvisointikyky ja tilannetaju saavat paljon positiivisia mainintoja. Silti viidennes vastaajista on joskus kokenut klovnin läsnäolon myös häiritseväksi. Tällaisia tilanteita on voinut aiheuttaa mm. klovnien kovaääninen leikki hoitotilanteen viereisessä tilassa.

Aivan kokonaan näitä tilanteita ei voida estää, mutta otamme asian erittäin vakavasti huomioon toiminnassamme. Rohkaisemme henkilökuntaa aina huomauttamaan meille, jos tilanne ei ole klovnivierailulle sopiva. Sairaalaklovni väistää aina, ja antaa hoitohenkilökunnalle täyden työrauhan. Vikkelä iloinen poistuminen tilanteista onkin yksi ammattisalaisuuksistamme!

”Klovnit piristävät kovasti sairaalan ilmapiiriä. Joskus kova ääni on häirinnyt, jos olen
itse hoitanut potilasasiaa esimerkiksi puhelimessa. Muuten ei ole kuin positiivista
sanottavaa klovnien toiminnasta.” (Hoitaja, HYKS)

Lisätietoja tutkimuksesta:

Kari Jagt, toiminanjohtaja 041 535 6599 / kari.jagt@sairaalaklovnit.fi

 

Auta meitä pitämään klovnit sairaaloissa!

Ilman tukijoitamme nämä hienot tulokset eivät olisi mahdollisia.

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tai tukijaksi. Lisää tietoa: LINKKI

Yrityslahjoituksista löytyy lisää tietoa täältä: LINKKI

 

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet