Sairaalaklovnit

EU-projektin päätösseminaari ja koulutus

 

 

 

 

 

KUTSU

AIKA: Tiistai 10.10. 2023 klo 13.00

PAIKKA:  Uusi lastensairaala, Helsinki. Luentosali Hattivatti TAI Teams-etäyhteys

AIKATAULU:

   13.00 – 15.30 Seminaari  –> OHJELMA

   15.30 – 16.00 Kahvitus

   16.00 – 17.00 Koulutus (paikallaolijoille – ennakkoilmoittautuminen, max. 20 paikkaa)

 

Seminaarissa esitellään kolmivuotisessa EU-projektissa tehtyä klovnityötä autismikirjon lasten ja muistisairaiden ikäihmisten parissa, sekä tämän työn vaikuttavuutta erityisryhmien kohtaamisissa.

Seminaari on tarkoitettu kaikille projektiin osallistuneille, niin asiakkaille, omaisille kuin henkilökunnallekin, projektin erityisryhmien kanssa työskenteleville muille ammattilaisille, rahoittajille, projektin tuloksista kiinnostuneille ja median edustajille. Sekä kaikille muistisairaudesta tai autisminkirjosta sekä sairaalaklovneriasta kiinnostuneille!

Koulutus

Paikalle tulevilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan Sairaalaklovnien järjestämään ilmaiseen ”Kohtaamisen taidetta” – vuorovaikutuskoulutukseen. –> LISÄTIETOA

 

Lämpimästi tervetuloa!

ILMOITTAUDU 1.10.2023 mennessä –> TÄSTÄ

Sekä seminaari että koulutus ovat maksuttomia.

 

Lisätietoja:
Nadja Laine, hankekoordinaattori
nadja@sairaaalaklovnit.fi  puh. 040 188 1487

Hankkeen kotisivu: https://clownexus.eu

 

 

 

HANKEKUVAUS

”Clowning Connects Us – ClowNexus” on seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaation yhteishanke, jossa kehitettiin uusia menetelmiä taiteellisiin interventioihin sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Tavoitteena on yhdistää taiteet keskeisiin eurooppalaisiin haasteisiin yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa. Hanke tarkastelee ja kehittää käytännön työmuotoja, miten luovilla menetelmillä voidaan tuottaa hyvinvointia osana sote-sektoria ja tarjota osallisuus kulttuuripalveluihin kohderyhmille, jotka muuten helposti jäävät niiden ulkopuolelle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat dementiaa sairastavat ikäihmiset ja autismikirjon lapset. Kohderyhmät ovat samat kaikissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää vuorovaikutteiseen klovneriaan perustuvia työmenetelmiä kerryttämällä ja jakamalla osaamista eri maista tulevien artistien kesken. Työmuotoja kehitetään ja testataan käytännössä kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisissä taidelaboratorioissa kerätään hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään yhteistyössä alan parhaita eurooppalaisia asiantuntijoita ja hoitotyön ammattilaisia.

Sairaalaklovnit ry on toiminut vuodesta 2002 lähtien ja on nykyään valtakunnallinen organisaatio, jolla on omat paikalliset klovnitiimit jokaisessa yliopistollisessa sairaalassa (Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu). Koulutettuja artisteja yhdistyksellä on yhteensä 25 punanenää. Tähän asti yhdistys on toiminut pääasiallisesti lasten parissa, mutta tämän hankkeen myötä tavoitteena on löytää toimivia malleja ja yhteistyökumppaneita myös vanhus- ja aikuispuolelta. Lisäksi yhdistys haluaa syventää osaamistaan eri kohderyhmien parissa, ja luoda siten mahdollisuuksia tiiviimpään ja räätälöidympään yhteistyöhön hoitohenkilökunnan kanssa.

ClowNexuksen tavoitteena on osallistua ja tuoda näkökulmia EU-tason keskusteluun taiteen terveydellisistä vaikutuksista ja luoda konkreettisia työmuotoja sen edistämiseksi. Tärkeä osa hanketta on tiedonkeruu, eri arviointimenetelmät ja raportointi, jotta tuloksia saadaan yhtenäiseen ja eteenpäin vietävään muotoon.  Yhtenä innoittajana ja taustatekijänä hankkeessa on WHO:n syksyllä 2019 julkaisema raportti taiteen merkityksestä monimutkaisten terveyshaasteiden ratkaisussa. https://unric.org/fi/whon-raportti-taide-voi-tarjota-innovatiivisia-ratkaisuja-monimutkaisiin-terveyshaasteisiin/

 

VEIKKAUS Lähitapiolas SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet