Sairaalaklovnit

ClowNexus

 

 

 

 

 

HANKEKUVAUS

”Clowning Connects Us – ClowNexus” on seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaation yhteishanke, jossa kehitettiin uusia menetelmiä taiteellisiin interventioihin sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Tavoitteena on yhdistää taiteet keskeisiin eurooppalaisiin haasteisiin yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa. Hanke tarkastelee ja kehittää käytännön työmuotoja, miten luovilla menetelmillä voidaan tuottaa hyvinvointia osana sote-sektoria ja tarjota osallisuus kulttuuripalveluihin kohderyhmille, jotka muuten helposti jäävät niiden ulkopuolelle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat dementiaa sairastavat ikäihmiset ja autismikirjon lapset. Kohderyhmät ovat samat kaikissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää vuorovaikutteiseen klovneriaan perustuvia työmenetelmiä kerryttämällä ja jakamalla osaamista eri maista tulevien artistien kesken. Työmuotoja kehitetään ja testataan käytännössä kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisissä taidelaboratorioissa kerätään hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään yhteistyössä alan parhaita eurooppalaisia asiantuntijoita ja hoitotyön ammattilaisia.

Sairaalaklovnit ry on toiminut vuodesta 2002 lähtien ja on nykyään valtakunnallinen organisaatio, jolla on omat paikalliset klovnitiimit jokaisessa yliopistollisessa sairaalassa (Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu). Koulutettuja artisteja yhdistyksellä on yhteensä 25 punanenää. Tähän asti yhdistys on toiminut pääasiallisesti lasten parissa, mutta tämän hankkeen myötä tavoitteena on löytää toimivia malleja ja yhteistyökumppaneita myös vanhus- ja aikuispuolelta. Lisäksi yhdistys haluaa syventää osaamistaan eri kohderyhmien parissa, ja luoda siten mahdollisuuksia tiiviimpään ja räätälöidympään yhteistyöhön hoitohenkilökunnan kanssa.

ClowNexuksen tavoitteena on osallistua ja tuoda näkökulmia EU-tason keskusteluun taiteen terveydellisistä vaikutuksista ja luoda konkreettisia työmuotoja sen edistämiseksi. Tärkeä osa hanketta on tiedonkeruu, eri arviointimenetelmät ja raportointi, jotta tuloksia saadaan yhtenäiseen ja eteenpäin vietävään muotoon.  Yhtenä innoittajana ja taustatekijänä hankkeessa on WHO:n syksyllä 2019 julkaisema raportti taiteen merkityksestä monimutkaisten terveyshaasteiden ratkaisussa. https://unric.org/fi/whon-raportti-taide-voi-tarjota-innovatiivisia-ratkaisuja-monimutkaisiin-terveyshaasteisiin/

Hankkeessa mukana olleet organisaatiot:
Alankomaat: Stichting CliniClowns Nederland – https://www.cliniclowns.nl/
Espanja: Pallapupas – https://pallapupas.org/
Itävalta: Rote Nasen Clowndoctors – https://www.rotenasen.at/
Kroatia:
Crveni Nosevi Klaunovidoktori – https://www.crveninosovi.hr/
Liettua:
Raudonos Nosys Gydytojai klounai – https://www.raudonosnosys.lt/
Suomi:
Sairaalaklovnit – https://sairaalaklovnit.fi/
Unkari:
Piros Orr Bohocdoktorok Alapitvany – https://www.pirosorr.hu/

 

PÄÄTÖSSEMINAARI  10.10.2023 Uusi lastensairaala, Helsinki
Kohtaamisen taidetta autismikirjon lasten ja muistisairaiden ikäihmisten kanssa

Seminaariohjelma ja esitysten tallenne--> LINKKI

EU:n Luova Eurooppa ohjelman rahoittama ClowNexus ­– Clowning Connects Us, on seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovnijärjestön yhteishanke (2020–2023).Kansainvälisessä hankkeessa edistettiin ammattimaisen taidetoiminnan vakiinnuttamista osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita ja parannettiin usein marginaaliin jäävien ryhmien osallisuutta taiteen hyvinvointipalveluihin.

Hankkeessa eri alojen ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden ja eurooppalaisten sairaalaklovnijärjestöjen kanssa on yhdessä löydetty eri tapoja ja väyliä kohdata hankkeen kohderyhmiä, autismin kirjon lapsia ja muistisairaita ikäihmisiä, heidän omista lähtökohdistaan käsin ja heidän erityistarpeensa huomioon ottaen.

Seminaari kokosi asiantuntijoita keskustelemaan

Sairaalaklovnit ry:n järjestämä seminaari kokosi yhteen eri alan asiantuntijoita keskustelemaan ja kertomaan sairaalaklovnityöstä erityisryhmien parissa. Seminaarin tavoitteena on tuoda moninäkökulmaisesti esille sairaalaklovnien tekemää työtä, avata näkökulmia taiteen hyvinvointivaikutuksista käytävään keskusteluun sekä nostaa esille konkreettisia esimerkkejä moniammatillisen ja kansainvälisen yhteistyön merkityksestä soveltavan taiteen kentällä.

Seminaarissa tutkijat Turun ja Kuopion yliopistoista sekä hoitajat yliopistollisista keskussairaaloista kertoivat klovnityön merkityksestä sekä tutkimuksistaan ja niiden alustavista havainnoista yhdessä klovnien kanssa.

Hankkeen tuloksia – ikäihmisten klovnivierailut, tiivistynyt ammatillinen yhteistyö, uusi erityisryhmille sovellettava työmuoto. Jatkoa toivotaan!

ClowNexus-hankkeessa toteutettua kehitystyötä on Suomessa  jalkautettu ja juurrutettu paikallistasolle menestyksekkäästi. Tällä hetkellä säännöllisiä klovnivierailuja ikäihmisten parissa toteutetaan palvelutaloissa viiden eri hyvinvointialueen alueella STEA:n ja Taiken avustuksilla. Lasten neurologisella osastolla TAYSissa ja ULSin Päiväkeskus Vuoressa yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa on projektin myötä tiivistynyt ja hoitajat voivat pyytää klovnia tueksi tutkimusjaksolle tulevien lasten leikki- ja tutkimushetkiin. Lisäksi OYSin neuropolilla sekä ULSin Vuoren Päiväkeskuksessa on kehitetty täysin uusi työmuoto: klovnien aistiteatteriesitys. Esityksessä klovnit johdattelevat lapset ja perheet moniaistiselle matkalle, jossa huomioidaan lasten erityisherkkyydet. Hoitohenkilökunta voi hyödyntää esitystilanteita havainnoimalla lapsia stressittömässä ja vapaamuotoisessa tilanteessa. Aistiesityksestä on tuotu elementtejä myös kehitysvammapalveluiden osaamiskeskus Konstiin, jossa klovnivierailut ovat tuoneet iloa asukkaille projektin aikana noin kerran kuukaudessa. Esitystilanne voi olla lapsille heidän elämänsä ensimmäinen teatterikokemus.

Tulevaisuudessa Sairaalaklovnit ry toivoo, että hankkeessa kehitetyille työmuodoille ja ikäihmisen klovnivierailuille löytyy rahoitus, jotta ne voidaan pitää pysyvästi osana yhdistyksen toimintaa. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Kehityssuunta, jossa taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään erityisryhmien parissa ammattimaisesti ja entistä tavoitteellisemmin, on myös sotetoimijoiden näkökulmasta erittäin toivottava.

 

Nauru ja ilo kuuluvat kaikille!

Lisätietoja:
Nadja Laine, hankekoordinaattori
nadja@sairaaalaklovnit.fi  puh. 040 188 1487

Hankkeen kotisivu: https://clownexus.eu

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet