ClowNexus

Tiedotamme tällä sivulla ajankohtaisista asioista ClowNexus-hankkeeseen liittyen. Mediapankin kuva- ja videomateriaalit ovat vapaasti käytettävissä.

Lisätietoja:
Nadja Laine, hankekoordinaattori
nadja@sairaaalaklovnit.fi  puh. 040 188 1487
www.sairaalaklovnit.fi

HANKEKUVAUS

”Clowning Connects Us – ClowNexus” on seitsemän eurooppalaisen sairaalaklovniorganisaation yhteishanke, jossa kehitetään uusia menetelmiä taiteellisiin interventioihin sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Tavoitteena on yhdistää taiteet keskeisiin eurooppalaisiin haasteisiin yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa. Hanke tarkastelee ja kehittää käytännön työmuotoja, miten luovilla menetelmillä voidaan tuottaa hyvinvointia osana sote-sektoria ja tarjota osallisuus kulttuuripalveluihin kohderyhmille, jotka muuten helposti jäävät niiden ulkopuolelle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat dementiaa sairastavat ikäihmiset ja lapset, joilla on autismispektrin häiriöitä (ASD). Kohderyhmät ovat samat kaikissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää vuorovaikutteiseen klovneriaan perustuvia työmenetelmiä kerryttämällä ja jakamalla osaamista eri maista tulevien artistien kesken. Työmuotoja kehitetään ja testataan käytännössä kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälisissä taidelaboratorioissa kerätään hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään yhteistyössä alan parhaita eurooppalaisia asiantuntijoita ja hoitotyön ammattilaisia.

Sairaalaklovnit ry on toiminut vuodesta 2002 lähtien ja on nykyään valtakunnallinen organisaatio, jolla on omat paikalliset klovnitiimit jokaisessa yliopistollisessa sairaalassa (Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu). Koulutettuja artisteja yhdistyksellä on yhteensä 25 punanenää. Tähän asti yhdistys on toiminut pääasiallisesti lasten parissa, mutta tämän hankkeen myötä tavoitteena on löytää toimivia malleja ja yhteistyökumppaneita myös vanhus- ja aikuispuolelta. Lisäksi yhdistys haluaa syventää osaamistaan eri kohderyhmien parissa, kuten nyt autismispektrin häiriötä sairastavat lapset, ja luoda siten mahdollisuuksia tiiviimpään ja räätälöidympään yhteistyöhön hoitohenkilökunnan kanssa.

ClowNexuksen tavoitteena on osallistua ja tuoda näkökulmia EU-tason keskusteluun taiteen terveydellisistä vaikutuksista ja luoda konkreettisia työmuotoja sen edistämiseksi. Tärkeä osa hanketta on tiedonkeruu, eri arviointimenetelmät ja raportointi, jotta tuloksia saadaan yhtenäiseen ja eteenpäin vietävään muotoon.  Yhtenä innoittajana ja taustatekijänä hankkeessa on WHO:n syksyllä 2019 julkaisema raportti taiteen merkityksestä monimutkaisten terveyshaasteiden ratkaisussa. https://unric.org/fi/whon-raportti-taide-voi-tarjota-innovatiivisia-ratkaisuja-monimutkaisiin-terveyshaasteisiin/

 

MEDIAPANKKI

TIEDOTTEET
TIEDOTE Sairaalaklovnit Autismipäivä 2.4.2021

KUVIA >>> Linkki

VIDEOT/HAASTATTELUT >>> Linkki

  • Hankekoordinaattori Nadja Laine kertoo projektista, kesto 5min
  • Sairaalaklovni Tolly von Tomera Päiväkeskus Vuoressa, kesto 4min
  • Sairaanhoitaja Anna Reenkolan haastattelu, kesto 14min, kooste 3min.
  • Autismihoitaja Anneli Koskisen esittely ja haastattelu, kesto 2min. ja 14min.
  • Neuropsykologi Tuulia Lepistö-Paisleyn haastattelu 3min.

LOGOT >>> Linkki

Lisää kuvia voi tiedustella Elina Reinikalta:
elina@sairaalaklovnit.fi  puh. 040 163 4041

VEIKKAUS Lähitapiolas SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja kuluttajaosuustoimikunnansäätiö stiftelsen-tre-smeder