NENÄTYS 2023

Sairaalaklovnien NENÄTYS 2023 palkinto:
Sairaanhoitaja Anna Reenkola, päiväkeskus Vuori, Uusi lastensairaala

 

 

Sairaalaklovnit ry palkitsee vuosittain punanenällä ja diplomilla Lasten oikeuksien päivänä 20.marraskuuta henkilön, yhteiskunnallisen tahon, instituution tai toiminnan, joka edistää lasten huomioimista, iloa, leikkiä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Julkaisu tapahtuu Sairaalaklovnien Facebook-sivulla Lapsen oikeuksien päivänä maanantaina 20.11.2023 klo 13. 

Vuoden 2023 Lapsen oikeuksien päivän ja viikon teema on ”Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin”. Sairaalaklovnit toteuttavat tätä ylläpitämällä leikkiä ja iloa mukana lasten arjessa myös silloin, kun joudutaan viettämään aikaa sairaalassa ja elämässä on kuormittavia tekijöitä.  Yhdistys haluaa nostaa esiin leikin ja ilon merkitystä lapsille myös laajemmin, ja palkitsee vuosittain NENÄTYS-palkinnolla tahon, joka toteuttaa käytännössä yhdistykselle tärkeitä arvoja. NENÄTYS on Sairaalaklovnien korkein mahdollinen kunnianosoitus. Ehdotuksia ja perusteluita palkinnon saajaksi kerätään yhdistyksen somessa ja uutiskirjeen välityksellä. Saajan valitsee ehdotusten pohjalta yhdistyksen työntekijöistä koostuva arvovaltainen klovnineuvosto.

 

Vuoden 2023 NENÄTYS-palkinto on yksipunanenäisesti päätetty myöntää sairaanhoitaja Anna Reenkolalle (päiväkeskus Vuori, ULS) , joka työskentelee lapsilähtöisesti ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien.

 

 ”Anna tekee työtään lapsilähtöisesti ja sydämellisesti, häntä kiinnostaa perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hän rohkaisee näkemään lapsen vahvuudet ja tukee perheitä arjessaan erityislapsen kanssa. Anna puhuu aktiivisesti lapsen oikeuksista ja tekee työtään hyvin pitkäjänteisesti. Hän haluaa kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan ja toimintaa osastollaan. Anna on avoin uusille ideoille ja lähestyy asioita aina parhaan näkökulman kautta. Anna iloitsee omista asiakkaistaan vilpittömästi ja näyttää sen. Hänen mielestään lapsi on aina ilo, jonka läsnäolosta muut saavat nauttia.”

 

Anna Reenkola työskentelee Uudessa lastensairaalassa päiväkeskus Vuoressa, jossa tutkitaan ja hoidetaan lapsia, joilla on autismikirjon häiriö tai muita neurologisia vaikeuksia. Anna on työskennellyt koko uransa autismin kirjon lasten parissa. Yhdistys kiittää Annaa ja koko päiväkeskus Vuorta uudenlaisesta yhteistyöstä ja työmuotojen kehittämisestä.

 

Maailman ilahtunein kiitos tästä kunniasta! Tuntuu, ettei tämän hienommasta asiasta voisi palkintoa saada. Sydämessä läikähtelee ja hihkututtaa! Perustelunne tuntuvat niin arvokkailta: juuri noin tahdon toteuttaa minulle uskottua tehtävääni ja olen todella hyvilläni siitä, että se välittyy myös muille. Katsokaamme toisissamme aina hyvään ja mahdolliseen!”, toteaa Anna palkinnosta ilahtuneena.

 

Ehdokkaina oli tällä kertaa useita yksittäisiä henkilöitä, jotka kaikki tekevät arvokasta työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin eteen. Yhdistys haluaa nostaa tällä palkinnolla esiin kaikkia näitä ammattilaisia, jotka jaksavat laittaa itsensä likoon, luovat positiivista ilmapiiriä, kehittävät työtään, tukevat kollegoitaan ja huomioivat perheet kokonaisuutena. Yksittäisellä henkilöllä voi olla suuri merkitys lapsen ja perheen kokemukseen sairaudesta. Positiivinen ja ihmisläheinen ilmapiiri sitouttaa hoitoprosessiin ja tuo psykososiaalista tukea arkeen.

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet