Sairaalaklovnit saivat THL:n HYTE-toimintamallien arvioinnista 5 tähteä!

Sairaalaklovnit ry:n sairaalaklovnitoiminta on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyvinvointia ja terveyttä edistävien (HYTE)-toimintamallien arvioinnissa erinomaisen arvosanan. Sairaalaklovneria on arvion mukaan erinomaista lapsilähtöistä ja vaikuttavaa toimintaa, jolla tuetaan lapsia ja perheitä kuormittavissa tilanteissa. Valtakunnallista klovnityötä toteutetaan läheisessä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Sairaalaklovnit ovat arvioinnin mukaan osa lapsen hyvää ja laadukasta sairaalahoitoa.

Sairaalaklovnit saivat THL:n HYTE-toimintamallien arvioinnista 5 tähteä

THL:n HYTE-toimintamallien arviointi on tiedolla johtamisen palvelu ihmisten ja elinympäristön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. HYTE-toimintamallien arvioinnin projektipäällikkö Marika Kylänen toteaa Sairaalaklovnien olevan loistava esimerkki HYTE-toimintamallista, jonka vaikuttavuudesta on kertynyt vahvaa näyttöön perustuvaa tietoa Suomesta ja eri puolilta maailmaa.

Sairaalaklovnit ry:n toiminnanjohtaja Kari Jagt korostaa läheisen yhteistyön merkitystä sekä yliopistosairaaloiden johdon että hoitohenkilökunnan kanssa, minkä ansiosta suomalainen sairaalaklovnitoiminta on voinut kehittyä. ”Työmme vaikuttavuus ja merkitys osana lapsen hyvää sairaalahoitoa on nyt todennettu myös THL:n toimesta, mikä on tulevaisuuden sairaalaklovnitoimintaa ja sen kaipaamaa turvattua rahoitusta suunniteltaessa meille erittäin merkittävä asia,” Jagt jatkaa.

Vuonna 2001 perustettu Sairaalaklovnit ry mahdollistaa ammattimaisen ja säännöllisen klovnitoiminnan kaikissa yliopistollisissa ja useissa keskussairaaloissa. Lapsen sairastuminen ja sairaalassa olo on perheelle kuormittava tilanne. Sairaalaklovnit ovat lapsen tukena tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tekijöitä. Tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon: luoda myönteistä potilaskokemusta, edistää sairaalaviihtyvyyttä ja tarjota psykososiaalista tukea.

Lisätietoa arvioinnin tuloksista löytyy Sairaalaklovnien arviointiraportista, joka on julkaistu THL:n HYTE-toimintamalli-julkaisusarjassa.

Sairaalaklovnitoimintaa lapsipotilaille -arviointiraportti: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023022728801

Lisätietoja:

Kari Jagt, kari.jagt@sairaalaklovnit.fi 041 535 6599

Marika Kylänen, marika.kylanen@thl.fi 029 524 7882

www.sairaalaklovnit.fi | https://thl.fi/hytearviointi

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet