Sairaalaklovnit-sovellus tietosuojaseloste

<< Takaisin

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme sinua koskevia tietoja, eli henkilötietojasi, kun käytät Sairaalaklovnit-sovellusta. Löydät tästä tietosuojaselosteesta myös tietoa siitä, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä.

 

 

1                    KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ SAIRAALAKLOVNIT-SOVELLUKSESSA?

2                    MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

3                    MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME TIETOJASI?

4                    KENELLE JAAMME TIETOJASI?

5                    MISSÄ TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

6                    KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

7                     MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

8                    MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEMME

 

 

1
KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ SAIRAALAKLOVNIT-SOVELLUKSESSA?

Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf (jäljempänä ”me” tai ”Sairaalaklovnit”) on Sairaalaklovnit-sovelluksen henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:

Kaasutehtaankatu 1/4, 00540 Helsinki

toimisto@sairaalaklovnit.fi

2
MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Keräämme sinua koskevia tietoja, eli henkilötietojasi, silloin, kun käytät Sairaalaklovnit-sovelluksen viestintäominaisuutta (Palloposti). Tällöin käsittelemme sinun meille lähettämiäsi ja antamiasi tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa, kuten nimeäsi, lähettämiäsi kuvia, videoita ja ääniviestejä.

Lisäksi voimme kerätä tietoja siitä, miten käytät Sairaalaklovnit-sovellusta.

3
MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sairaalaklovnit-sovelluksen viestintäominaisuuden (Palloposti) tarjoaminen

Käytämme henkilötietojasi, jotta pystyisit Sairaalaklovnit-sovelluksen kautta viestittelemään sairaalaklovnien kanssa. Henkilötietojesi käyttö perustuu sopimukseemme.

  • Tuotteidemme ja palveluidemme kehittäminen

Käytämme henkilötietojasi, jotta voisimme ymmärtää paremmin, miten Sairaalaklovnit-sovellusta käytetään ja miten meidän tulisi kehittää Sairaalaklovnit-sovellusta ja Sairaalaklovnien toimintaa paremmaksi. Henkilötietojesi käyttö perustuu oikeutettuun etuumme kehittää toimintaamme ja palvelujamme.

  • Ongelmatilanteiden tutkiminen ja selvittäminen

Käytämme henkilötietojasi, jotta voisimme tutkia seuraavia ongelmatapauksia: i) jos ilmoitat meille, ettei Sairaalaklovnit-mobiilisovelluksen viestintäominaisuus (Palloposti) toimi sinulla, tai ii) jos viestintäsi aiheuttaa Sairaalaklovnit-mobiilisovelluksen viestintäominaisuuteen (Palloposti) ongelmia. Henkilötietojesi käyttö perustuu sopimukseemme ja oikeutettuun etuumme tutkia ja selvittää ongelmatilanteita.

 

4
KENELLE JAAMME TIETOJASI?

Käytämme apunamme tiettyjä palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja pyynnöstämme tässä tietosuojaselosteessa kerrottuihin tarkoituksiin. Varmistamme aina sopimuksella, että palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti. Käyttämiämme palveluntarjoajia ovat esimerkiksi sovelluksemme toimittajat ja sen ylläpitäjät.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille tahoille vain silloin, kun laki sen vaatii, kuten viranomaisille lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointia varten.

 

5
MISSÄ TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella. Voimme kuitenkin käyttää myös palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Varmistamme tällöin henkilötietojesi riittävän tietosuojan tason tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla.

 

6
KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin käytät Sairaalaklovnit-sovellusta aktiivisesti. Kun et ole lähettänyt Sairaalaklovnit-sovelluksessa viestejä 12 kuukauteen, poistamme henkilötietosi.

 

7

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Alla on kuvattu henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä pyyntö sähköpostilla osoitteeseen toimisto@sairaalaklovnit.fi.

  • Oikeus tarkastaa henkilötietosi. Sinulla on oikeus tarkastaa tallentamamme sinua koskevat henkilötiedot.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen. Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuumme. Täsmennä silloin pyynnössä, mikä on se henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvä peruste, jonka perusteella esität vastustamispyynnön. Arvioimme tällaiset vastustamispyynnöt tapauskohtaisesti. Huomaathan, että meillä voi vastustamisestasi huolimatta olla oikeus käsitellä henkilötietoja perustellusta syystä.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jolloin saamme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, tai tiettyihin rajattuihin käyttötarkoituksiin. Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, jos käsittelemämme tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai tarpeettomasti tai kun olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä.
  • Oikeus tietojen poistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat tiedot. Käsittelemme poistopyynnön, minkä jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Huomaathan, että meillä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyytämiäsi tietoja, kuten velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määriteltyjen aikojen mukaisesti.
  • Oikeus peruuttaa suostumus. Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen (eikä esimerkiksi väliseemme sopimukseen tai oikeutettuun etuumme), sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.
  • Oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Silloin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi tai väliseemme sopimukseen, sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään meille toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Huomaathan, että oikeus koskee ainoastaan itse toimittamiasi, automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä henkilötietoja.

 

Olethan meihin yhteydessä, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn tai oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Pyrimme ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät kysymykset kanssasi henkilökohtaisesti. Voit kuitenkin aina tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos koet että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

8
MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEMME

Päivitämme tietosuojaselostettamme aika ajoin, esimerkiksi toimintamme tai sitä koskevan lainsäädännön muuttuessa. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista erikseen Sairaalaklovnit-sovelluksessa.

 

 

 

 

 

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet