SEKRETESSPOLICY FÖR APPLICATIONEN

<< tillbaka

 

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar uppgifter om dig, det vill säga dina personuppgifter, när du använder Sairaalaklovnit-appen. I denna sekretesspolicy hittar du även vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.

 

 1. vem är personuppgiftsansvarig för sairaalaklovnit-appen?
 2. Vilka uppgifter samlar vi från dig?
 3. för vilka ändamål använder vi dina uppgifter?
 4. Till vem delar vi dina uppgifter?
 5. Var bearbetas dina uppgifter?
 6. hur länge lagrar vi dina uppgifter?
 7. vilka rättigheter har du?
 8. förändringar i vår sekretesspolicy
 9. vem är personuppgiftsansvarig för sairaalaklovnit-appen?

 

Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf (hädanefter ”vi” eller ”Sjukhusclowner”) är Sairaalaklovnit-appens personuppgiftsansvarig.

Våra kontaktuppgifter är :

Gasverksgatan 1/4, 00540 Helsingfors

toimisto@sairaalaklovnit.fi

 1. Vilka uppgifter samlar vi från dig?

Vi samlar in uppgifter om dig, det vill säga dina personuppgifter, när du använder appens kommunikationsfunktion (Ballongpost). I det sammanhanget behandlar vi uppgifter som du skickar och ger till oss, genom vilka du kan identifieras, som till exempel ditt namn, bilder, videon och ljudmeddelanden som du skickar åt oss.

 

Utöver det kan vi samla uppgifter på hur du använder Sairaalaklovnit-appen.

 1. för vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållandet av Sairaalaklovnit-appen kommunikationsfunktion (Ballongpost)

 

Vi använder dina personuppgifter för att du ska kunna kommunicera med sjukhusclownerna på Sairaalaklovnit-appen. Användningen av dina personuppgifter baserar sig på vårt avtal.

 • Utvecklingen av våra produkter och tjänster

 

Vi använder dina personuppgifter för att vi ska bättre kunna förstå hur Sairaalaklovnit-appen används och hur vi borde utveckla Sairaalaklovnit-appen och sjukhusclownernas verksamhet för att göra dem bättre. Användningen av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet och tjänster.

 • Utredning och lösning av problemsituationer

 

Vi använder dina personuppgifter så att vi kan utreda följande problemsituationer: i) om du meddelar oss att Sairaalaklovnit-mobilappens kommunikationsfunktion (Ballongpost) inte fungerar för dig eller ii) om din kommunikation orsakar problem på Sairaalaklovnit-mobilappens kommunikationsfunktion (Ballongpost). Användningen av dina personuppgifter baseras på vårt avtal och vårt berättigade intresse att utreda och lösa problemsituationer.

 1. Till vem delar vi dina uppgifter?

 

Vi använder vissa tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på vår begäran för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi säkerställer alltid, med avtal, att våra tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftningen. De tjänsteleverantörer vi använder är till exempel vår apps leverantörerna och administratörerna.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt lag, såsom till myndigheterna för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Personuppgifter lämnas inte ut för marknadsföringsändamål.

 

 1. Var bearbetas dina uppgifter?

Personuppgifter behandlas som regel inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi kan även använda tjänsteleverantörer utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I sådant fall kommer vi att säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd för dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

 

 1. hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för behandlingsändamålet. Dina personuppgifter lagras endast så länge som du aktivt använder Sairaalaklovnit-appen. När du inte har skickat meddelanden på Sairaalaklovnit-appen på 12 månader raderas dina personuppgifter.

 

 1. vilka rättigheter har du?

Dina rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter beskrivs nedan. Om du vill utöva dina rättigheter, skicka en begäran via e-post till toimisto@sairaalaklovnit.fi.

 • Rätt att granska dina personuppgifter. Du har rätten att granska de personuppgifter som vi har sparat om dig.
 • Rätt till rättelse av uppgifter. Du kan begära oss att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Ange i så fall i begäran, vad är grunden för din specifika personliga situation på grund av vilken du lämnar in en begäran om invändning. Vi bedömer sådana invändningar från fall till fall. Observera att vi trots din invändning kan ha rätt att behandla personuppgifter av motiverade skäl.
 • Rätt till begränsning av behandling. Under vissa omständigheter har du rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, i sådana fall får vi endast behandla dina personuppgifter med ditt samtycke eller för vissa begränsade ändamål. Du har rätt att begära begränsning av behandling om de uppgifter vi behandlar är felaktiga, behandlas olagligt eller onödigt eller om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till radering av uppgifter. Du har rätt att be oss radera dina uppgifter. Vi kommer att behandla begäran om radering och sedan antingen radera uppgifterna eller ge en motiverad förklaring till varför de inte kan raderas. Observera att vi kan ha juridisk eller annan rätt att inte radera de uppgifter du begär, till exempel skyldigheten att bevara bokföringsuppgifter under de perioder som anges i bokföringen.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke (och inte till exempel på ett avtal mellan oss eller våra berättigade intressen), har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Rätt att överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal mellan oss har du rätt att begära att vi överför de personuppgifter som du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas på automatiserad väg.

 

Ta kontakt med oss om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om utövandet av dina rättigheter. Vi strävar efter att lösa alla problem som rör behandlingen av dina personuppgifter med dig personligen. Du kan dock alltid lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om du anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Dataombudsmannens kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

 

 1. förändringar i vår sekretesspolicy

Vi uppdaterar vår sekretesspolicy från tid till annan, till exempel i händelse av ändringar i vår verksamhet eller ändringar i gällande lagstiftning. Vi informerar om väsentliga ändringar skilt i Sairaalaklovnit-appen.

VEIKKAUS SanaSol Petrelius stiftelse Sundells stiftelse Eschnerska Kulturfonden BritaMariaRehnlunds Helsinki Freja Kordelinin Säätiö Jenny ja Antti Wihurin säätiö Olvi-Säätiö TAIKE Lastenklinikoiden kummit ry Tampereen Lastenklinikan tuki ry TAYS Tukisäätiö Eija ja Veikko Lesosen Säätiö Konstsamfundet